Pomoč pri nakupu: 031 338 669

Čustvena inteligenca otrok

Objavljeno 13. feb 2018
Blog   Intelligence

Otroci imajo dve vrsti uma: tistega, ki misli, in tistega, ki čuti. Od IQ (Intellectual Quotient) in EQ (Emotional Quotient) je odvisno, kako otroci delujejo. Razum ne more dobro delovati brez čustvene inteligence, njej pa koristi razumska presoja. Ko oba delujeta usklajeno, se dvigneta tako IQ kot EQ. Čustveno spretni otroci imajo povečano željo po učenju in dosežkih tako v šoli kot izven nje. Spremljajo jih čustva ponosa in navdušenja. Želja in motivacija izhajata iz EQ. Čeprav so miselne sposobnosti povezane z IQ, prispeva IQ le 20 % k življenjskemu uspehu, visok EQ pa kar 80 %.

Zato je izjemno pomembno, da poleg kognitivnih spretnosti pri otroku razvijamo tudi čustvene. Kajti, čustva vplivajo na vsa področja človekovega življenja: zdravje, učenje, vedenje in na medsebojne odnose; čustva vodijo naše vedenje, oblikujejo naše vrednote in nas usmerjajo. Starši naj bi zato naučili otroke pravilno ravnati s svojimi čustvi, kar pa lahko dosežemo le z vsakodnevno vajo, potrpežljivostjo, ponavljanjem in vztrajanjem.

V družinah, kjer se neguje čustvena inteligenca enako skrbno kot kognitivna inteligenca, se pokaže, da otroci lažje prenašajo frustracije, se manj prepirajo in pretepajo, so bolj zdravi, bolj priljubljeni med vrstniki, socialno spretnejši, manj impulzivni in imajo daljši razpon pozornosti. Otroci, ki imajo dobre odnose z drugimi, so sposobni razumeti svoje vrstnike ter razlike med njimi. Otroci z razvito čustveno inteligenco se zavedajo, da njihovo vedenje vpliva na druge. Zato za svoja dejanja prevzemajo odgovornost.

Kako ravnati, da bo otrok čustveno inteligenten?

Prvi korak je, da otroku pomagamo razviti zavedanje samega sebe. Tako se nauči biti pozoren na svoje notranje čustveno stanje, ve, kaj čuti, in prepozna dogodke, ki pospešijo razburjanje.

Ko damo nekemu čustvu ime, ga otrok prepozna. Šele takrat lahko govori o jezi, strahu, zavisti, ljubosumju, sovraštvu, besu. Zelo pomembno je, da otroku sporočamo, da so vsa neprijetna čustva sprejemljiva in da jih ne sme zatirati ali potlačevati; mora pa jih obvladovati, to pomeni, da zna otrok primerno upravljati s svojimi čustvi (npr. da zna počakati, ohraniti mirno kri). Otrok se mora naučiti poslušati in se ne prenagliti v svojih odzivih. Umetnost je naučiti otroka izražati čustva na sprejemljiv način, tako da ne poškoduje sebe ali drugih, oziroma na čim bolj konstruktiven način. Šele, ko otrok razume svoja čustva in čustva drugih, lahko razvija empatijo, ki je ključna za dobre medsebojne odnose.

Preberite si še blog o razumskiin čustveni inteligenci otrok in odraslih.

Blog   Intelligence 2

Povzeto po:
Janja Dermastja, Razvoj čustvene inteligence pri otroku, VZGOJA 68, december 15, str. 37-38

Banner Mama Loves Me

Slika Mojca02

Mojca je vsestranska: raziskovalka sveta, ekologinja, doktorica znanosti, poliglotka, podjetnica, kinologinja, žena in mamica ... Nadvse rada ima otroke, pse in svet pravljičnih junakov. Fulbrightova štipendistka in nagrajenka Alpske Konvencije ima disleksijo, a kljub temu zelo rada bere in piše. Pisanje brez napak je še vedno izziv za Mojco. Pazite se manjkajočih črk v tem blogu!

Mojca piše BLOG o vsebinah, za katere živi: vzgoja otrok, učenje tujih jezikov, psi, podjetništvo, dobre knjige ... so Mojčina strast.

Nalagam...
Napaka pri vnosu
Shranjeno

Nastavite si opomnik

Tri tedne pred rojstnim dnem vašega otroka, vas bomo opomnili o aktualni ponudbi MINI POLIGLOTINI večjezičnih knjig za otroke.